ВІКОП

Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва

Юридична адреса:
м. Вінниця, проспект Космонавтів 42

Приймальна комісія:
м. Вінниця, Хмельницьке
шосе 105-Б, каб. 1005

Адміністрація

Соляніченко Микола Олександрович

В.о. ректора ПВНЗ «Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва»

Працює в освітній галузі з 1976 року, з 1997 року очолює підрозділ МАУП, з 2021 року очолює ПВНЗ ВІКОП. Кандидат технічних наук, доцент, професор та член-кореспондент Міжнародної Кадрової Академії (МКА), нагороджений золотою медаллю МКА «За заслуги в освіті»
Персональне портфоліо викладача

Білецька Наталія Вікторівна

Проректор з науково-педагогічної роботи Вінницького інституту конструювання одягу і підприємництва

Закінчила Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, 2006 рік. Спеціальність: «Облік і аудит». Кваліфікація: магістр з обліку і аудиту, економіст з обліку і аудиту. Захистила кандидатську дисертацію в Львівській комерційній академії Центральної спілки споживчих товариств України на тему: «Організаційноекономічні засади державного регулювання аграрної сфери України», за спеціальністю «Економіка та управління національним господарством», 2014 р

Персональне портфоліо викладача

Мазур Галина Олександрівна

Директор Фахового коледжу конструювання одягу Вінницького інституту конструювання одягу і підприємництва

У 2013 році захистила дисертацію наукового ступеню кандидата економічних наук за спеціальністю «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» у Чернігівському технологічному університеті. У 2015 р. присвоєно вчене звання доцент кафедри «економіки, підприємництва та маркетингу». Автор 3-х монографій, понад 40 наукових статей та тезів, більше 35 різних методичних праць.

З 1980 року працювала на посаді головного бухгалтера підприємств і навчальних закладів. Понад 15 років очолювала Вінницьку філію ВНЗ «Київський університет ринкових відносин». 

З 02 вересня 2019 року призначена на посаду проректора з науково- педагогічної роботи

Персональне портфоліо викладача

Мазуркевич Ольга Павлівна

Начальник навчально-методичного відділу Вінницького інституту конструювання одягу і підприємництва

У 2014 році здобула науковий ступінь кандидата культурології зі спеціальності 26.00.01 – Теорія та історія культури (культурологія). У 2019 році закінчила з відзнакою Вінницький соціальноекономічний інститут ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» та здобула кваліфікацію, соціальний робітник, у 2021 році закінчила з відзнакою Вінницький соціально-економічний інститут ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» та здобула кваліфікацію, магістр з психології .

Персональне портфоліо викладача

Цирульник Оксана Олександрівна

Головний бухгалтер Вінницького інституту конструювання одягу і підприємництва