ВІКОП

Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва

Юридична адреса:
м. Вінниця, проспект Космонавтів 42

Приймальна комісія:
м. Вінниця, Хмельницьке
шосе 105-Б, каб. 1005

Структурний підрозділ «Коледж конструювання одягу» Приватного вищого навчального закладу «Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва» рішенням засновника Мізраха Аркадія Ананійовича за № 2 від 10.09.2008р. (наказ директора приватного навчально-виробничого підприємства «Інтеграл-М» м. Вінниці за № 41 від 14.10.2008р. «Про передачу навчальної структури») передано з приватного навчально-виробничого підприємства «Інтеграл-М» м. Вінниці до Приватного вищого навчального закладу «Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва» (наказ ректора приватного вищого навчального закладу «Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва» за № 25 від 14 жовтня 2008р. «Про прийом навчальної структури»).

Коледж конструювання одягу розпочав освітню діяльність у 1999 році. На провадження освітньої діяльності, пов’язаної з наданням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста з напряму підготовки 0516  «Текстильна та легка промисловість» за спеціальністю 5.05160201 «Швейне виробництво» з ліцензованим обсягом прийому 60 осіб денної та 60 осіб заочної форми навчання, коледжу видана ліцензія Міністерства освіти і науки України, наказ МОН України від 23.12.2006 №1513л (переоформлення).