Пошук

Жук Олена

Жук Олена

Філіппова (Жук) Олена Володимирівна в 2008 році отримала диплом бакалавра у Вінницькому інституті конструювання одягу та підприємництва. Відразу вступила на 5 курс до Київського національного університету технологій та дизайну і отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Швейні вироби» та здобула кваліфікацію інженера дослідника.

В 2009 році вступила до аспірантури Київського національного університету технологій та дизайну за спеціальністю «Технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів». Доповідалась на конференціях та семінарах різного рівня: Всеукраїнських наукових конференціях молодих вчених та студентів КНУТД (Київ, 2009 - 2012рр.); Пленарному засіданні Всеукраїнської науково-практичної конференції за участю іноземних вчених ХНУ (Хмельницький, 2011р.); Міжнародному науково-практичному семінарі «Современная клеевая технология изготовления одежды» (С.-Петербург, 2011р.) та ін.. На даний час має 12 публікації, з них 6 наукових статей у фахових виданнях, 1 патент України на корисну модель та 5 тез доповідей.
З 2013 року працює молодшим науковим співробітником кафедри Технології та конструювання швейних виробів Київського національного університету технологій та дизайну.
20 червня 2013 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за темою “Удосконалення технології дублювання деталей одягу із штучних шкір”.

 

             

 

06.10.2016 19:02