Пошук

Кафедра технології та конструювання швейних виробів (ТКШВ)

/uploads/0009.jpg Кафедра технології та конструювання швейних виробів (надалі кафедра ТКШВ) є випускною кафедрою, яка готує фахових молодших бакалаврів, бакалаврів та магістрів у сфері легкої промисловості. Підготовка здобувачів вищої освіти здійснюється за денною і заочною формою навчання.

 

Фахові молодші бакалаври навчаються за спеціальністю 182 «Технології легкої промисловості» і отримують кваліфікацію: технік-технолог, технік-конструктор. Термін навчання на основі загальної середньої освіти ( 9 класів) – 3 роки 10 місяців, на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) – 2 роки 10 місяців.

Бакалаври навчаються за спеціальність 182 «Технології легкої промисловості» та отримають кваліфікацію бакалавр з технологій легкої промисловості. Термін навчання на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) – 3 роки 10 місяців, на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра – 1 рік 10 місяців.

Магістри навчаються за освітньо-професійною програмою 182 «Технології легкої промисловості» та отримують кваліфікацію: магістр з технологій легкої промисловості. Термін навчання – 1 рік 6 місяців.

Професорсько-викладацький склад кафедри Т КШВ: доцентів – 3, асистентів – 3. Очолює кафедру к.е.н., доцент Арапов О.С.

Основні дисципліни професійного спрямування, які викладаються на кафедрі ТКШВ:

 • Технологія виробів;
 • Конструювання виробів;
 • Проектування швейних підприємств;
 • Основи автоматизації технологічних процесів;
 • Основи моделювання і художнє оформлення виробів;
 • Конструювання швейних виробів з елементами САПР.
 • Проектування одягу різного призначення, тощо.

Крім теоретичного курсу, викладачі кафедри ТКШВ приділяють велику увагу практичній підготовці. Для цього на кафедрі створені три швейні лабораторії, які оснащені необхідним виробничим обладнанням, на якому студенти проходять навчальну практику.

Виробнича та переддипломна практики проходять на підприємствах легкої промисловості, серед яких постійними базами є ПрАТ «Володарка», ЗАТ «Поділля», ПП «Анкор-Сервіс», ТОВ «Світлана» та інші приватні підприємства.

Науково-педагогічні працівники кафедри ТКШВ беруть активну участь у науково-дослідній роботі за різною тематикою. Досліджуються теоретичні та практичні питання щодо удосконалення (підвищення) розвитку легкої промисловості. Науково-дослідна робота спрямована на розробку методів дослідження матеріалів, проектування та технологію виготовлення конкурентоздатних швейних виробів.

Результати наукових досліджень представляються на всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, публікуються в фахових журналах України. Студенти гідно представляють інститут і виборюють призові місця на всеукраїнських конкурсах наукових робіт.

Актуальним напрямком досліджень є розробка спеціального одягу для урологічних хворих. В теперішній час спостерігається збільшення показників захворювань сечостатевої системи у чоловіків старшого віку, що призводять до хірургічного втручання з особливими вимогами і дотриманням гігієнічних норм, а саме використання спеціальних виробів, які використовують після проведення операцій. Тому особливого підходу потребує розробка одягу для урологічних хворих. Викладачами кафедри розроблена методика оптимального вибору тканин для бандажних виробів з використанням програм в системі MathCAD. Досліджено зміну експлуатаційних властивостей матеріалів лікувально-бандажних виробів від інтенсивності зносу. За результатами науково-дослідних робіт було отримано два патенти:

 1. Заєць Ю.М., Захарова Е.А., Кондратьєва Л.В., Костюк О.Г., Мізрах А.А., Христюк О.І., Щерба Ю.А. Лікувально-бандажний виріб // МПК, А61F5/03 (2006.01), № 77651 від 25.02.2013р.
 2. Заєць Ю.М., Захарова Е.А., Кондратьєва Л.В., Костюк О.Г., Мізрах А.А., Христюк О.І., Щерба Ю.А. Лікувально-бандажний виріб // МПК, А61F5/03 (2006.01), № 78899 від 10.04.2013р.

Розроблені вироби пройшли апробацію у Вінницькому обласному клінічному онкологічному диспансері.

Члени кафедри ТКШВ під керівництвом доц. Арапова О.С. працюють над науковою тематикою «Дослідження міцності тканини різного асортименту з метою надання практичних рекомендацій по їх вибору та експлуатації». За даним напрямком опубліковані роботи:

 1. Нахайчук О.В., Захарова Е.А., Мізрах А.А., Солоненко І.Г. Дослідження зміни експлуатаційних властивостей матеріалів лікувально-бандажних виробів від інтенсивності зносу // Вісник Хмельницького національного технічного університету. Технічні науки. – 2016. – №(1). – С. 185-188.
 2. Нахайчук О.В., Захарова Е.А.., Мица В.В., Музичук В.І. Дослідження зносостійкості бавовняних тканин лікувально-бандажних виробів. // Проблеми трибології. – 2016. – № (1). – С. 37-41.
 3. Нахайчук О.В., Захарова Е.А., Кондратьєва Л.В., Коваленко І.М. Удосконалення процесу проектування спортивного одягу із урахуванням узагальненого критерію руйнування тканин // Вісник Хмельницького національного технічного університету. Технічні науки. – 2016. – №(3). – С. 267-271.
 4. Нахайчук О.В., Захарова Е.А., Мізрах А.А. Застосування клейових зєднань деталей одягу для забезпечення його комфортності // Вісник Хмельницького національного технічного університету. Технічні науки. – 2017. – №(3). – С. 93-96.
 5. Нахайчук О.В., Захарова Е.А., Горобчишина В.С., Марчук О.В. Розробка тривимірної моделі манекену із застосуванням програми «Компас-3D» // Вісник Хмельницького національного технічного університету. Технічні науки. – 2018. – №(6). – С. 64-68.
 6. Нахайчук О.В., Захарова Е.А., Мізрах А.А., Марчук О.В. Дослідження фізико-механічних характеристик тканин з використанням математичного моделювання // Вісник Хмельницького національного технічного університету. Технічні науки. – 2019. – №(2). – С. 76-80.
 7. Нахайчук О.В., Захарова Е.А., Мізрах А.А., Горобчишина В.С. Прогнозувння тиску текстильних матеріалів в системі «фігура - сукня» // Вісник Хмельницького національного технічного університету. Технічні науки. – 2020. – №(2). – С. 135-141.
 8. Нахайчук О.В., Захарова Е.А., Мізрах А.А., Горобчишина В.С. Вплив показників властивостей текстильних матеріалів на компресійний тиск в системі «фігура - сукня» // Вісник Хмельницького національного технічного університету. Технічні науки. – 2020. – №(1). – С. 180-184.

Студенти також мають змогу займатись науковими дослідженнями - вони представляють інститут і виборюють призові місця на Всеукраїнських конкурсах наукових робіт. Під керівництвом доцента Захарової Е.А. студентка гр. 5-МКТ Лещенко О.А. представила роботу «Експертиза, маркування та моніторинг спортивного одягу» на Всеукраїнському конкурсі наукових робіт, який проходить на базі КНУТД. Наукова робота Лещенко О. А. визнана однією із кращих серед представлених та нагороджена ГРАМОТОЮ за актуальність та високий рівень наукової роботи.

Щороку студенти, які навчаються за спеціальністю 182 «Технології легкої промисловості» ПВНЗ ВІКОП приймають участь у наукових конференціях, олімпіадах та мистецьких заходах, а саме:

 1. Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених та студентів «Наукові розробки молоді на сучасному етапі». КНУТД;
 2. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференції молодих вчених та студентів «Ресурсозберігаючі технології легкої,  текстильної  і  харчової Промисловості» ХНУ:

- «Дослідження фізико-механічних властивостей тканин для спецодягу» тези доповідей ст. гр. 5МКТ Кушіль А.Ю. та Буряченко Л.Ю. під керівництвом викладача Солоненко І.Г.;

- «Дослідження стильових рішень форми жіночих вечірніх суконь» тези доповідей ст. гр. 5МКТ Мазур Н.В. під керівництвом асистентаСолоненко І.Г.;

- «Застосування програми «КОМПАС-3D» для проектування  чоловічого піджака, як засіб підвищення конкурентоспроможності» тези доповідей ст. гр. 5МКТ Кузьменко О.В. під керівництвом проф. Нахайчука О.В. та доцента Захарової Е.А.

- «Аналіз методик конструювання штанів жіночих» тези доповідей ст. гр. 5МКТ Лещенко О.А. та Білоус І.М. під керівництвом асистента Христюк  О. І.;

- «Удосконалення діючої вікової періодизації розвитку дітей шкільної та підліткової вікових груп» тези доповідей асистента Солоненко І.Г.;

 1. II Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан легкої і текстильної промисловості:  інновації,  ефективність,  екологічність»  ХНТУ:

- «Удосконалення технології виготовлення швейних виробів на основі клейового методу з’єднання» тези доповідей ст. гр. 5МКТЗ Захарова О.С. під керівництвом проф. Нахайчука О.В. та доцента Захарової Е.А.;

- «Дослідження антропометричної інформації  жінок  молодшої  вікової  групи  для проектування швейних виробів» тези доповідей ст.гр.5МКТЗ Кондратьєва К.А. під керівництвом доцента Захарової Е.А. та Щерби Ю.А.;

- «Ретроспективний  аналіз методик конструювання штанів жіночих» тези доповідей ст. гр. 5МКТ Лещенко О.А. та Білоус  І.М. під керівництвом асистента Христюк  О.І.;

- «Дослідження  типових  фігур дітей шкільної та підліткової вікових груп» тези доповідей асистента Солоненко І.Г.;

- «Розробка  шкільної  форми  для  середніх навчальних закладів з врахуванням фізичного розвитку школярів» тези доповідей асистента Христюк О.І. та доцента Пудайло Т.А.;

- «Аналіз зміни стильових рішень форми жіночих вечірніх суконь» тези доповідей ст.гр.5МКТ Мазур Н.В. під керівництвом асистента Солоненко І.Г.;

- «Удосконалення  методу  проектування чоловічого піджака із застосуванням програми «КОМПАС-3D»» тези доповідей ст. гр. 5МКТ Кузьменко О.В. під керівництвом проф. Нахайчука О.В. та доцента Захарової Е.А.

Щорічно студенти кафедри приймають участь у Всеукраїнській олімпіаді зі спеціальності «Конструювання та теxнології швейниx виробів», яка проходить на базі Київського національного університету технології та дизайну (КНУТД). Студенти нашої спеціальності неодноразово ставали переможцями в різних номінаціях:

- ст. гр. 3ТБ Шлапак Ольга Володимирівна посіла ІІІ місце в номінації «Моделювання»;

- ст. гр. 5МКТ Кузьменко Ольга Володимирівна посіла ІІ місце в номінації «Технологічна креативність»;

- ст. гр. 5МКТЗ Іванцов Віктор Володимирович посів ІІІ місце в номінації «Графіка»;

Також наші студенти стали постійними учасниками Міжнародних і всеукраїнських конкурсів моди, де виборюють високі місця, а саме у Києві на конкурсі моди «Печерські каштани», у Мукачевому «Новий колорит», у Вінниці «Вінницький подіум» та ін.:

- Вінницький подіум. Студенти представили свої колекції одягу «Je'taime»,  «Фіалкове натхнення», «Морской бриз» тощо. Кондратьєв К., Іщенко О., Сметанюк А. представили колекцію вечірніх суконь «Oro De Venezia».        

-  Міжнародний конкурс «Печерські каштани». КНУТД: Когут О. представила колекцію жіночих плащів «Фіалкове натхнення». Добровольська О. представила колекцію жіночого та дитячого одягу «Шарм».

- ІV Міжнародний конкурс молодих дизайнерів «Новий колорит». Мукачівський державний університет. Радостєв Е одержав Диплом учасника конкурсу молодих дизайнерів «Новий колорит».

- Конкурс творчих робіт «Я пишаюсь тим, що я українець!» за підтримки Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України. Представлена колекція «Подільська Венеція України – наша рідна Вінниччина».

ВІКОП має сучасну матеріальну базу для впровадження результатів наукових досліджень у навчальний процес, для чого розроблені пакети навчальних програм для вивчення на ПК таких курсів, як «САПР одягу», «Комп’ютерна підготовка конструкторської документації», «Оптимізація технологічних рішень», «Інженерна підготовка виробництва і проектування технологічних процесів», «Художнє моделювання і проектування одягу» тощо. Для підвищення якості підготовки магістрів запроваджено в навчальний процес сучасні комп’ютерні програми: САПР JULIVI та АРМ «Технолог» та «КОМПАС-3D» тощо.

У ВІКОПі використовуються прогресивні, інноваційні методики навчання, сучасні технології виробництва швейних виробів, сучасне інформаційне та програмне забезпечення технічного профілю навчання.

Професорсько-викладацький склад кафедри:

Арапов Олекесій Сергійович – виконуючий обов’язки завідувача кафедри ТКШВ, кандидат економічних наук, доцент кафедри технології та конструювання швейних виробів. Науково-педагогічний стаж – 21 рік.

В 1995 р. закінчив Вінницький державний технічний університет за спеціальністю комп’ютеризовані системи управління і автоматики, присвоєно кваліфікацію інженер-електрик. У 2012 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Оцінювання інвестиційного потенціалу підприємств».

Автор більше 40 науково-методичних розробок, в тому числі 1 навчальний посібник з грифом МОН. Крім того має більше 10 років досвіду практичної роботи за спеціальністю.

Горобчишина Валентина Сергіївна - к.т.н, доцент кафедри технології і конструювання швейних виробів.  Педагогічний стаж – 37 років.

В 1976 р. закінчила Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування за спеціальністю «Технологія швейних виробів» і набула кваліфікації інженера-технолога. З 1985 р. по 1990 р. навчалась в аспірантурі Ленінградського інституту текстильної і легкої промисловості. Захистила дисертацію на тему «Розроблення методу оцінки структурних дефектів тканин на основі оптичної ідентифікації образів» за спеціальністю 05.19.01 – матеріалознавство (текстильне, шкіряно-хутрове, взуттєве, швейне). З 1992 р. працювала на посаді доцента кафедри технології і конструювання швейних виробів Хмельницького технологічного інституту.

За результатами наукових досліджень опублікувала 70 наукових праць, серед них 30 одноосібних. У фахових виданнях опубліковано 26 наукових праць, серед них 15 одноосібних. Перелік навчально-методичних робіт включає 15 найменувань.

На основі проведених досліджень виконано та впроваджено у виробництво три господарські договірні теми. За період роботи підготувала і випустила навчальний посібник з грифом МОН України «Довідник технологічних послідовностей виготовлення одягу», монографію «Основи проектування технологічних процесів виготовлення швейних виробів».                                      

Захарова Еліна Андріївна – доцент кафедри технології і конструювання швейних виробів. Педагогічний стаж – 15 років. В 2006 році закінчила Хмельницький національний університет за спеціальністю «Швейні вироби». Під керівництвом Захарової Е.А. студенти постійно приймають участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Швейні вироби», Всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях.  

За результатами наукових досліджень опублікувала понад 60 наукових праць. У фахових виданнях опубліковано 22 наукових праці. Розробляє медичний одяг для урологічних хворих, має два патенти на корисну модель.

Викладає дисципліни: Основи конструювання виробів, основи прикладної антропології та біомеханіки, конструювання швейних виробів з елементами САПР, проектування асортименту одягу різного призначення.

Христюк Оксана Іванівна – асистент кафедри технології і конструювання швейних виробів. Педагогічний стаж – 11 років. В 2003 році закінчила Хмельницький приватний інститут конструювання моделювання швейних виробів за спеціальністю «Швейні та шкіряні вироби». Автор понад 28 науково-методичних праць, має 2 патенти на корисну модель.

Викладає  дисципліни: основи моделювання виробів, конструювання швейних виробів, проектування швейних підприємств.

Солоненко Ірина Григорівна – асистент кафедри технології і конструювання швейних виробів. Педагогічний стаж 10 років. У 2000 році закінчила Технологічний університет Поділля за спеціальністю «Швейні вироби». Є автором понад 20 науково-методичних розробок.

Викладає дисципліни: технологія швейних виробів, основи проектування виробів.

Кондратьєва Людмила Володимирівна – асистент кафедри технології і конструювання швейних виробів. Педагогічний стаж – 10 років. У 2010 році закінчила ПВНЗ «Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва» за спеціальністю «Швейні вироби». Разом зі студентами розробляла колекції одягу, серед яких і колекції одягу «Золото Венеції», «Морський коктейль», які були представлені у міському конкурсі «Феєрія краси» у Палаці дітей та юнацтва м. Вінниці, та приймали участь у показах на «Вінницькому подіумі». Кондратьєва Л.В. є автором понад 20 науково-методичних праць, має 2 патенти на корисну модель. Викладає дисципліни: технологія швейних виробів, основи проектування виробів.

 

17.01.2021 14:15