Пошук

Студентська рада інституту

 

Представницьким і виконавчим органом студентського самоврядування Приватного вищого навчального закладу "Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва" є Студентська рада інституту.

Членами Студентської ради інституту можуть бути студенти-активісти, старости академічних груп, голови постійних комісій і відділів Студентської ради. Персональний склад Студентської ради обирається конференцією студентів прямим таємним голосуванням строком на один рік.

Студентська рада інституту:

• бере участь у забезпеченні якості освітнього процесу, допомагає адміністрації інституту в організації навчально-виховної роботи, вдосконаленні навчальних планів, програм, практичної підготовки студентів;
• бере участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення науково-дослідної роботи студентів, оздоровлення студентів;
• бере участь в управлінні інститутом, делегує своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих органів;
• сприяє дотриманню студентами дисципліни та Правил внутрішнього розпорядку;
• сприяє участі студентів у міжнародних, всеукраїнських, міжрегіональних, регіональних та інших молодіжних заходах і проектах, які пов’язані з професійною підготовкою майбутніх фахівців;
• пропагує здоровий спосіб життя, уживає заходів щодо запобігання вчиненню особами, які навчаються, правопорушень, уживанню ними наркотиків, зловживанню алкоголем, палінню тощо;
• залучає студентів (за їх згодою) до участі в охороні громадського порядку на території інституту;
• поширює інформацію про свою діяльність, сприяє розвитку самоврядування в інституті;
• вносить пропозиції щодо розвитку матеріальної бази інституту у тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів;
• бере участь в обговоренні та вирішенні питань харчування студентів;
• обирає зі свого складу голову Студентської інституту, його заступника та секретаря;
• скликає Конференцію студентів інституту та звітує перед нею про свою роботу;
• вносить пропозиції Вченій раді інституту щодо визначення в кошторисі інституту коштів на виконання завдань та повноважень студентського самоврядування;
• вносить Конференції студентів інституту пропозиції щодо кандидатур делегатів конференції трудового колективу інституту та представників до складу Вченої ради інституту;
• ухвалює Положення про діяльність Студентської ради інституту;
• розпоряджається закріпленим майном та коштами, виділеними Студентській раді інститутом відповідно до затвердженого кошторису;
• вирішує питання про входження до регіональних, всеукраїнських та міжнародних об’єднань, спілок та союзів, укладає з ними відповідні угоди;
• співпрацює з органами студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів, молодіжними громадськими організаціями;
• може делегувати частину своїх повноважень голові Студентської ради інституту;
• приймає інші рішення в межах своїх повноважень.

Голова Студентської ради інституту:

Займає посаду з 2016 навчального року. Вікторія навчається за напрямом підготовки «Швейне виробництво», кваліфікація – технолог, конструктор, керівник підрозділів швейного виробництва, студентка IІІ курсу, групи 3ТМ.

 

Народилася 22 січня 1999 року в місті Вінниця.

 

Закінчила школу №4 м. Вінниці (9 класів).

 

З 2014 року по теперішній час є депутатом Студентського Парламенту Вінничинни.

Весною 2014-го року приймала участь у всеукраїнському художньому конкурсі «Дудл від Google»,  робота Вікторії увійшла в 100 кращих.

Зима 2013-14-го – «Різдво в країнах світу».

У 2015 році брала участь у щорічному проекті «Журавлі пам'яті» від Студентського Парламенту Вінничинни до дня вшанування пам'яті загиблих у ІІ світовій війні.

У цьому ж році була учасником проекту «Зроби Україну чистою!».

 

Контактний телефон: +38-063-280-82-87

Електронна адреса: vikasekalo@gmail.com  

Про себе: привітна, енергійна, відповідальна, комунікабельна, врівноважена, прихильна до активного способу життя, свавить собі за мету належним чином освоїти свою професію та постійно удосконалюватися в обраному напрямку.

 

Заступник голови Студентської ради інституту:

Кузьменко Ольга Володимирівна.

Займає посаду з 2015 навчального року. Навчається за напрямом підготовки «Технологія виробів легкої промисловості», кваліфікація – технолог, конструктор, студентка IV курсу, групи 4ТБ.
У 2013 році закінчила I Школу Волонтерства, в якій пройшла тренінги по психології, правовій діяльності, наданню першої медичної допомоги та тайм-менеджменту.
Протягом 2012-2014 року обіймала посаду Депутата студентського Парламенту Вінниччини, була у складі культ-масового комітету( 2 скликання) та соціального комітету (3 скликання).
В 2013 році була нагороджена подякою від Вінницької Міської Ради за ініціативу та наполегливість, участь у загальноміських молодіжних заходах та активну життєву позицію.
Контактний телефон: +38-096-88-10-440
Електронна адреса: olga_kuzmenko3@mail.ru
• у разі необхідності або за дорученням голови виконує повноваження голови Студентської ради;
• допомагає голові в поточній роботі.

 

Секретар Студентської ради:

Мазур Ярослава Олегівна.
Займає посаду з 2015 навчального року. Навчається за спеціальністю «Швейне виробництво», кваліфікація – технолог, студентка IІІ курсу, групи 3ТМ.
• веде протокол Конференції та засідань Студентської ради, підписує їх разом із головою;
• координує хід виконання поточних та перспективних планів діяльності Студентської ради;
• відповідає за документообіг, разом із головою відповідає за збереження документації Студентської ради;
• виконує інші функції, покладені на нього головою.

 

 Комітети Студентської ради інституту

Комітет з навчальної роботи – Голова - Семенюк Оксана.
Комітет з культурно-масової роботи – Голова - Засовська Анна.
Контрольно-ревізійна комісія – Голова - Повєткіна Валерія.
Комітет з фізичного виховання та спорту – Голова - Гриник Миколай.
Відділ інформації – Голова - Кушіль Анна.

10.06.2016 11:30