Пошук

Старости академічних груп

 

Староста академічної групи (далі староста групи) здійснює координацію самоврядування студентів на рівні академічної групи і представляє інтереси студентів групи. 

Вибори старости групи здійснюються простою більшістю голосів шляхом відкритого голосування на зборах групи у двотижневий термін після початку навчання новоствореної академічної групи із числа студентів з відмінною та доброю успішністю. Збори групи є правомочними за наявності не менше 2/3 від загальної кількості студентів академічної групи.

Староста групи може бути переобраний:

• зборами студентів групи з ініціативи не менше 2/3 її складу;
• за письмовою заявою голови Студентської ради інституту (при наявності відповідного обґрунтування причини);
• в разі систематичного невиконання своїх обов’язків;
• в разі постійного неподання до навчальної частини у встановлений термін „Відомостей відвідування” та недбалого ведення документації.

Розпорядження старости групи в межах його повноважень обов’язкові для виконання студентами групи.
Обов’язки старости академічної групи:
• на лекціях та семінарах надавати у „Відомостях відвідування” встановленого зразка об’єктивні дані про присутність студентів групи до початку заняття (присутність позначається знаком “+”, відсутність - знаком “нб”) та фіксувати академічну успішність студентів групи. Староста групи несе відповідальність за достовірність та правдивість заповнення відомостей і завіряє їх своїм підписом;
• надавати до навчальної частини „Відомості відвідування” у встановлений термін (разом із довідками встановленої форми про причини пропусків студентами лекцій та практичних занять);
• інформувати студентів групи про зміни в розкладі;
• інформувати завідувача кафедри в разі відсутності викладача пізніше 15 хвилин від початку пари;
• організовувати виконання студентами групи плану навчального процесу;
• з’ясовувати причину тривалої (більше 3-х навчальних днів) відсутності студента на заняттях та подавати офіційне повідомлення про це до навчальної частини, а при необхідності – батькам студента;
• здійснювати контроль за станом навчальної дисципліни групи, виконанням „Правил внутрішнього розпорядку та поведінки студентів у гуртожитку, корпусах та на території інституту”, наказів і розпоряджень по інституту;
• здійснювати нагляд за збереженням навчального обладнання та інвентарю в аудиторіях, навчальних кімнатах та лабораторіях під час перебування в них студентів академічної групи;
• призначати чергового по групі на час занять.

                                                                                                 

         

 

         

 

         

 

      

 
10.06.2016 11:47