Пошук

Про інститут

  В.о. ректора ПВНЗ «Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва»   СОЛЯНІЧЕНКО МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ    Кандидат технічних наук, доцент, професор та член-кореспондент Міжнародної Кадрової Академії (МКА), нагороджений золотою медаллю МКА «За заслуги в освіті»   Працює в освітній галузі з 1976 року, з 1997 року очолює підрозділ МАУП, з 2021 року очолює ПВНЗ ВІКОП    Склад керівних органів Проректор...
28.09.2021 22:09
  Вчена рада приватного вищого навчального закладу "Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва" Статутні документи про вчену раду: Положення про Вчену раду ПВНЗ ВІКОП     
28.09.2021 21:50
  Кафедра оподаткування, фінансів та підприємництва забезпечує викладання нормативних та вибіркових дисциплін освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів та магістрів.  Завідувач кафедри:Чорна Людмила Олександрівна, доктор економічних наук, професор. На кафедрі здійснюється підготовка бакалаврів за фаховим спрямуванням «Фінанси і кредит». Бакалавр отримує фундаментальну освіту, володіє основами професійних знань, тому має...
18.01.2021 14:10
Кафедра технології та конструювання швейних виробів (надалі кафедра ТКШВ) є випускною кафедрою, яка готує фахових молодших бакалаврів, бакалаврів та магістрів у сфері легкої промисловості. Підготовка здобувачів вищої освіти здійснюється за денною і заочною формою навчання.   Фахові молодші бакалаври навчаються за спеціальністю 182 «Технології легкої промисловості» і отримують кваліфікацію: технік-технолог, технік-конструктор. Термін навчання на основі загальної середньої...
17.01.2021 14:15
  Бібліотека Фізкультурно-оздоровчий комплекс Навчальні бази практики  Гуртожиток Медична служба Бухгалтерія навчального закладу Відділу кадрів Адміністративно - господарська служба Служба охорони праці   Кадровий склад                        
09.06.2016 18:40