Пошук

Про інститут

  Кафедра економіки та підприємництва забезпечує викладання нормативних та вибіркових дисциплін освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів та спеціалістів.  Завідувач кафедри:Чорна Людмила Олександрівна, доктор економічних наук, професор. На кафедрі здійснюється підготовка бакалаврів за фаховим спрямуванням «Фінанси і кредит». Бакалавр отримує фундаментальну освіту, володіє основами професійних знань, тому має можливість або почати...
18.01.2021 14:10
Кафедра технології та конструювання швейних виробів (надалі кафедра ТКШВ) є випускною кафедрою, яка готує фахових молодших бакалаврів, бакалаврів та магістрів у сфері легкої промисловості. Підготовка здобувачів вищої освіти здійснюється за денною і заочною формою навчання. Фахові молодші бакалаври навчаються за спеціальністю 182 «Технології легкої промисловості» і отримують кваліфікацію: технік-технолог, технік-конструктор. Термін навчання на основі загальної середньої освіти (9 класів)...
17.01.2021 14:15
  Вчена рада приватного вищого навчального закладу "Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва" Статутні документи про вчену раду: Положення про Вчену раду ПВНЗ ВІКОП  АДРЕСА: м. Вінниця, проспект Космонавтів, 7, каб.№125,  Тел.: 51-11-69, 46-69-83 E-mail: vikop@mail.ua   Web:  vikop.org.ua 
14.06.2016 20:04
  Ректор   МІЗРАХ АРКАДІЙ АНАНІЙОВИЧ    Професор, кандидат педагогічних наук       Професор кафедри фундаментальних і гуманітарних дисциплін, кандидат педагогічних наук. Педагогічний стаж – 35 років. ОСВІТА У 1971 р. закінчив Київський ордена Леніна політехнічний інститут за спеціальністю технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти. В 1986 отримав другу вищу освіту у Вінницькому державному педагогічному...
09.06.2016 21:50
    Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва створений у 2004 році рішенням засновника Мізраха Аркадія Ананійовича на базі підприємства ПНВП «Інтеграл-М», яке функціонує з 1992 року.             Приватний вищий навчальний заклад «Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва» (ПВНЗ ВІКОП) є вищим навчальним закладом освіти, який проводить освітню діяльність, пов’язану...
09.06.2016 18:40