Пошук

Захист курсової роботи з КВ САПР Кузьменко Ольги (2015 р.)

 

Автор статті: студентки, Кузьменко Ольга, Загрекова Олена 

Захист курсової роботи з конструювання виробів з елементами САПР 
учениці кафедри ТКШВ, групи 3-ТБ Кузьменко Ольги на тему:
"Розробка модельної конструкції жакета жіночого в САПР-програмі "Компас-3D"

 

Під час виконання курсової роботи було проведено ряд досліджень для розробки моделі жакету жіночого.

Насамперед треба зазначити, що змінився понятійний апарат терміну «собівартість продукції». Положення (стандарти) бухгалтерського обліку передбачають облік тільки одного виду собівартості продукції – виробничої собівартості.
Існують дві головні фундаментальні категорії витрат – собівартість реалізованої продукції та операційні витрати. Що ліпше працює підприємство (інтенсивніше використовує виробничі ресурси, успішніше вдосконалює техніку, технологію та організацію виробництва), то нижчою є собівартість продукції. Тому собівартість є одним із важливих показників ефективності виробництва.
В собівартості продукції знаходить своє відображення дія ринкових економічних законів, які сприяють зниженню витрат на виготовлення продукції за рахунок прискорення науково-технічного розвитку, поліпшення якості та конкурентоспроможності продукції, ресурсозбереження, впровадження безвідходних технологій, інтенсифікації виробництва. Згідно з чинним законодавством та інструктивними матеріалами виокремлюють: валові витрати; кошторис виробництва; собівартість валової, товарної і реалізованої (проданої) продукції.

Наступним етапом було розробити ескіз в САПР, виконатиописзовнішнього-вигляду та обгрунтувативибір добору матеріалів. Завершується даний етап техні-чним описом представленої моделі.

Найважливішим етапом є розробка базової конструкції моделі, а також тех-нічне моделювання в процесі якого було охарактеризовано методику конструю-вання креслення жіночого плечового одягу. Внаслідок чого було обрано методику Мюллер та Син, яка є найбільш точною та характеризується якісною посадкою виробу на жіночу фігуру.

Останнім і найважливішим етапом була розробка конструкторської докумен-тації. Креслення лекал деталей одягу є технічним документом, який визначає конструкцію, форму і розміри деталей, технічні умови на їх розробку і розкрій. Також було виконано градацію даного виду одягу на 3 розміри 158-84-88; 164-88-92; 170-92-96

09.06.2016 16:59