Пошук

Архів за січень 2021

  Кафедра оподаткування, фінансів та підприємництва забезпечує викладання нормативних та вибіркових дисциплін освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів та магістрів.  Завідувач кафедри:Чорна Людмила Олександрівна, доктор економічних наук, професор. На кафедрі здійснюється підготовка бакалаврів за фаховим спрямуванням «Фінанси і кредит». Бакалавр отримує фундаментальну освіту, володіє основами професійних знань, тому має...
18.01.2021 14:10
Кафедра технології та конструювання швейних виробів (надалі кафедра ТКШВ) є випускною кафедрою, яка готує фахових молодших бакалаврів, бакалаврів та магістрів у сфері легкої промисловості. Підготовка здобувачів вищої освіти здійснюється за денною і заочною формою навчання.   Фахові молодші бакалаври навчаються за спеціальністю 182 «Технології легкої промисловості» і отримують кваліфікацію: технік-технолог, технік-конструктор. Термін навчання на основі загальної середньої...
17.01.2021 14:15