Пошук

Архів за червень 2016

  Кафедра фундаментальних та гуманітарних дисциплін забезпечує викладання нормативних та вибіркових дисциплін освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів та спеціалістів за всіма спеціальностями ВІКОПу. Основні дисципліни, викладання яких здійснюється кафедрою ФГД: вища та прикладна математика, фізика, хімія, прикладна механіка, історія України, філософія, політологія, українська та іноземні мови, охорона праці, фізичне виховання.  На нашій кафедрі...
10.06.2016 01:11
  Кафедра фінансів та оподаткування забезпечує викладання нормативних та вибіркових дисциплін освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів та спеціалістів.  Завідувач кафедри:Чорна Людмила Олександрівна, доктор економічних наук, професор. На кафедрі здійснюється підготовка бакалаврів за фаховим спрямуванням «Фінанси і кредит». Бакалавр отримує фундаментальну освіту, володіє основами професійних знань, тому має можливість або почати...
10.06.2016 00:44
   Голови  державних екзаменаційних (кваліфікаційних) комісій зі встановлення відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до вимог освітньо-професійної програми та присвоєння їм кваліфікації  за освітньо-кваліфікаційним рівнем МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА у Структурному підрозділі «Коледж конструювання одягу» в Приватному вищому навчальному закладі «Вінницький інститут конструювання одягу в підприємництва» (для) на 2015/2016...
10.06.2016 00:37
  Автор статті: Ректор ВІКОП проф., д.т.н. О.В. Нахайчук Шановні колеги!Минуло 1,5 роки мого перебування на посаді ректора Вінницького інституту конструювання одягу і підприємництва. Сьогодні я звітую перед вами про те, що зроблено за вказаний період, про наші здобутки та досягнення, а також про те, які завдання постають нагальними на перспективу.   Звіт про роботу на посаді ректора представлено у розділах:1. Загальні відомості про ВІКОП;2. Навчальна...
09.06.2016 23:37
  Ректор   МІЗРАХ АРКАДІЙ АНАНІЙОВИЧ    Професор, кандидат педагогічних наук       Професор кафедри фундаментальних і гуманітарних дисциплін, кандидат педагогічних наук. Педагогічний стаж – 35 років. ОСВІТА У 1971 р. закінчив Київський ордена Леніна політехнічний інститут за спеціальністю технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти. В 1986 отримав другу вищу освіту у Вінницькому державному педагогічному...
09.06.2016 21:50
  У місті Вінниця пройшли осінні дні моди, де були представлені роботи наших випусників. Ось відео з показів:   Elis May: Світлана Теренчук: Катерина Подрєзова (ТМ "FOX")
09.06.2016 20:42
  ВИЗНАНИЙ НАЙКРАЩИМ В УКРАЇНІ ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД«ВІННИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ КОНСТРУЮВАННЯ ОДЯГУ І ПІДПРИЄМНИЦТВА»   Закон про вищу освіту: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1060-12 Відділ освіти Вінницької РДА: http://vinrvo.at.ua Офіційний портал Верховної Ради України: http://rada.gov.ua Урядовий портал КМУ: http://www.kmu.gov.ua Сайт Президента України: http://www.president.gov.ua Національне антикорупційне бюро України: http://www.nabu.gov.ua 
09.06.2016 20:36
  Науково-викладацький склад та студенти технологічного та економічного напрямів  ВІКОП  приділяють значну увагу науково-дослідній та методичній роботі. Науково-педагогічні працівники випускової кафедри «Технології та конструювання швейних виробів» беруть активну участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах, що знаходить свій прояв у монографічних виданнях, публікаціях у наукових журналах і збірниках наукових праць. Результати...
09.06.2016 19:23
  Упродовж листопада Донецький національний університет проводив курси підвищення кваліфікації для керівників і педагогічних працівників вишів 1-4 рівня акредитації. Курси було організовано кафедрою педагогіки та управління освітою, яку очолює кандидат педагогічних наук, доцент Лілія Асхатівна Мартинець.   Курси пройшли і наші викладачі Білецька Н.В., Тітко Я.І та Щерба Ю.А.Наприкінці всі учасники курсів отримали сертифікати державного зразку. Вони відзначили високий...
09.06.2016 19:14
    Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва створений у 2004 році рішенням засновника Мізраха Аркадія Ананійовича на базі підприємства ПНВП «Інтеграл-М», яке функціонує з 1992 року.             Приватний вищий навчальний заклад «Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва» (ПВНЗ ВІКОП) є вищим навчальним закладом освіти, який проводить освітню діяльність, пов’язану...
09.06.2016 18:40