Пошук

Архів за червень 2016

Інформація Посилання Керівні органи Склад керівних органівВчена радаРекторатПідрозділи ВІКОПКонтакти Основні документи Статут ПВНЗ ВІКОП Колективний договір Правила внутрішнього трудового розпорядку ПОЛОЖЕННЯ про проведення конкурсу, прийняття на роботу, продовження трудових відносин і звільнення з посад науково-педагогічних та педагогічних працівників у Вінницькому інституті конструювання одягу і підприємництва Ліцензія + додатки     Сертифікати...
13.06.2016 03:49
1-й курс Група 1 TM технолог-молодший спеціаліст Група 1 ТБ технолог-бакалавр Група 1 ЕО бакалавр фінанси і кредит Група 1 ЕК комерційна діяльність                                        
10.06.2016 13:24
  Закон України "Про вищу освіту" ЗАКОН УКРАЇНИПро вищу освіту(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 37-38, ст.2004){Із змінами, внесеними згідно із Законами № 76-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 6, ст.40 № 222-VIII від 02.03.2015, ВВР, 2015, № 23, ст.158 № 319-VIII від 09.04.2015, ВВР, 2015, № 25, ст.192 № 367-VIII від 23.04.2015, ВВР, 2015, № 28, ст.244 № 415-VIII від 14.05.2015, ВВР, 2015, № 28, ст.252 № 425-VIII від 14.05.2015, ВВР, 2015, № 30, ст.271 №...
10.06.2016 12:49
  ПОЛОЖЕННЯ про студентське самоврядування у приватному вищому навчальному закладі: «Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва»   1. Загальні положення 1.1. Студентське самоврядування в ПВНЗ «Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва» (далі студентське самоврядування) – це самостійна громадська діяльність студентів, що спрямована на забезпечення і захист прав та інтересів студентів, яка функціонує...
10.06.2016 12:42
  Староста академічної групи (далі староста групи) здійснює координацію самоврядування студентів на рівні академічної групи і представляє інтереси студентів групи.  Вибори старости групи здійснюються простою більшістю голосів шляхом відкритого голосування на зборах групи у двотижневий термін після початку навчання новоствореної академічної групи із числа студентів з відмінною та доброю успішністю. Збори групи є правомочними за наявності не менше 2/3 від загальної кількості...
10.06.2016 11:47
  Представницьким і виконавчим органом студентського самоврядування Приватного вищого навчального закладу "Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва" є Студентська рада інституту. Членами Студентської ради інституту можуть бути студенти-активісти, старости академічних груп, голови постійних комісій і відділів Студентської ради. Персональний склад Студентської ради обирається конференцією студентів прямим таємним голосуванням строком на один рік. Студентська...
10.06.2016 11:30
  Голова Студентської ради - Щекало Вікторія Володимирівна Займає посаду з 2016 навчального року. Вікторія навчається за напрямом підготовки «Швейне виробництво», кваліфікація – технолог, конструктор, керівник підрозділів швейного виробництва, студентка IІІ курсу, групи 3ТМ. Народилася 22 січня 1999 року в місті Вінниця.   Закінчила школу №4 м. Вінниці (9 класів).   З 2014 року по теперішній час є депутатом Студентського Парламенту...
10.06.2016 11:12
  ПРАВИЛА ПРИЙМУ ДО ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ КОНСТРУЮВАННЯ ОДЯГУ І ПІДПРИЄМНИЦТВА» У 2016 РОЦІ Провадження освітньої діяльності у Приватному вищому навчальному закладі «Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва» здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України:  серія АЕ № 527273, дата отримання – 01.10.2014р.., термін дії ліцензії вказаний у додатку. Правила...
10.06.2016 02:29
  Автор статті: проректор з навчально-педагогічної роботи, Рой Є.В. ПАМ’ЯТКА АБІТУРІЄНТАУМОВИ ВСТУПУ ДО ПВНЗ ВІКОП У 2016 РОЦІ У 2016 році для вступу до вищого навчального закладу (ВНЗ) абітурієнти подають сертифікати ЗНО лише 2016 року 1. Хто складатиме ЗНО, а хто – вступні екзамени? Згідно з Умовами прийому на навчання до вищих навчальних закладів у 2015 році, ЗНО потрібно складати випускникам, які мають повну середню освіту і вступають на...
10.06.2016 02:10
  Кафедра технології та конструювання швейних виробів (кафедра ТКШВ) є випускною кафедрою, яка готує молодших спеціалістів, бакалаврів та спеціалістів у сфері легкої промисловості. Підготовка студентів здійснюється за денною і заочною формами навчання.   Кафедра технології та конструювання швейних виробів  (кафедра ТКШВ) є випускною кафедрою, яка готує молодших спеціалістів, бакалаврів та магістрів у сфері легкої промисловості. Підготовка студентів...
10.06.2016 01:54