Пошук

Архів за жовтень 2015

  Автор статті: студентки, Міраджі Наталія, Загрекова Олена  Захист курсової роботи з економіки студентки кафедри ТКШВ, групи 4-ТМ Міраджі Наталії на тему: "Ефективність використання оборотніх засобів підприємста"   Курсова робота складається з пояснювальної записки, додатків. Пояснювальна записка яка включає в себе вступ, два основні розділи, висновки, список використаної літератури. В першому розділі курсової роботи...
23.10.2015 23:23
  Автор статті: студентки, Мельник Наталія, Загрекова Олена  Захист курсової роботи з економіки студентки кафедри ТКШВ, групи 4-ТМ Мельник Наталії на тему: "Показники собівартості продукції"   Собівартість продукції – являє собою грошовий вираз, витрат на виробництво та реалізацію продукції. Це комплексний економічний показник, який об’єднує в собі витрати уречевленої праці, та витрати на споживчі засоби...
24.10.2015 23:22