Пошук

Відділ працевлаштування

 

  

Відділ (бюро) сприяння працевлаштуванню випускників та студентів є окремим підрозділом інституту, що був створений у 2014 році. Мета його створення – допомога студентам та випускникам у пошуку першого робочого місця та забезпечення їх прав та потреб у працевлаштуванні за фахом.

 

Завдання відділу:
1.​ Проводити постійний аналізу попиту і пропонування на ринку праці фахівців, підготовку яких здійснює ВІКОП;
2.​ Спільно з Державною службою зайнятості населення проводити моніторинг працевлаштування випускників за місцем їх проживання.
3.​ Інформація через веб-сторінку студентів і випускників інституту про вакантні місця на підприємствах, в установах та організаціях, що відповідають їхній фаховій підготовці (спеціальності);
4.​ Забезпечувати координацію дій з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, службами зайнятості, підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями) щодо оптимального узгодження реальних потреб ринку праці;
5.​ Сприяти адаптації студентів до вступу в трудову діяльність шляхом організації вторинної зайнятості;
6.​ Організовувати зустрічі роботодавців зі студентами та випускниками з питань можливості їх подальшого працевлаштування на конкретних підприємствах, установах та організаціях, заходів щодо сприяння працевлаштуванню студентів та випускників (Дні кар’єри, семінари- практикуми, науково-практичні конференції, ярмарки вакансій, круглі столи тощо);
7.​ Здійснення контролю за працевлаштуванням випускників шляхом внесення відомостей в «Журнал обліку працевлаштування випускників у Вінницькому інституті конструювання одягу і підприємництва». 

14.06.2016 19:26