Пошук

Кафедри

  Кафедра технології та конструювання швейних виробів (кафедра ТКШВ) є випускною кафедрою, яка готує молодших спеціалістів, бакалаврів та спеціалістів у сфері легкої промисловості. Підготовка студентів здійснюється за денною і заочною формами навчання.   Кафедра технології та конструювання швейних виробів  (кафедра ТКШВ) є випускною кафедрою, яка готує молодших спеціалістів, бакалаврів та магістрів у сфері легкої промисловості. Підготовка студентів...
10.06.2016 01:54
  Кафедра фундаментальних та гуманітарних дисциплін забезпечує викладання нормативних та вибіркових дисциплін освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів та спеціалістів за всіма спеціальностями ВІКОПу. Основні дисципліни, викладання яких здійснюється кафедрою ФГД: вища та прикладна математика, фізика, хімія, прикладна механіка, історія України, філософія, політологія, українська та іноземні мови, охорона праці, фізичне виховання.  На нашій кафедрі...
10.06.2016 01:11
  Кафедра фінансів та оподаткування забезпечує викладання нормативних та вибіркових дисциплін освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів та спеціалістів.  Завідувач кафедри:Чорна Людмила Олександрівна, доктор економічних наук, професор. На кафедрі здійснюється підготовка бакалаврів за фаховим спрямуванням «Фінанси і кредит». Бакалавр отримує фундаментальну освіту, володіє основами професійних знань, тому має можливість або почати...
10.06.2016 00:44