Пошук

Кафедра технології та конструювання швейних виробів (ТКШВ)

 

Кафедра технології та конструювання швейних виробів (кафедра ТКШВ) є випускною кафедрою, яка готує молодших спеціалістів, бакалаврів та спеціалістів у сфері легкої промисловості. Підготовка студентів здійснюється за денною і заочною формами навчання.

 

Кафедра технології та конструювання швейних виробів  (кафедра ТКШВ) є випускною кафедрою, яка готує молодших спеціалістів, бакалаврів та магістрів у сфері легкої промисловості. Підготовка студентів здійснюється за денною і заочною формою навчання.

Молодші спеціалісти навчаються за спеціальністю 5.05160201 «Швейне виробництво» і отримують кваліфікацію: технік-технолог, технік-конструктор. Термін навчання на базі 9 класів – 3 роки 10 місяців, на базі 11 класів – 2 роки 10 місяців.

Бакалаври готуються за напрямом підготовки 6.051602 «Технологія виробів легкої промисловості» і отримують кваліфікацію бакалавр-технолог, бакалавр-конструктор. Термін навчання на базі 11 класів – 4 роки, після отримання кваліфікації технік-технолог (молодший спеціаліст) – 2 роки.

          Магістри навчаються за спеціальністю «Теxнології легкої промисловості» і отримують кваліфікацію: магістр з конструювання та технології швейних виробів. Термін навчання на базі бакалавра – 1,5 року.

  На кафедрі працюють 11 викладачів, з них: професорів – 2; доцентів – 4, старших викладачів – 2, викладачів – 3.

  Очолює кафедру д.т.н., проф. Нахайчук О.В.

Основні (спеціальні) дисципліни, викладання яких здійснюється кафедрою ТКШВ:

 • Технологія виробів;

 • Конструювання виробів;

 • Проектування швейних підприємств;

 • Основи автоматизації технологічних процесів;

 • Основи моделювання і художнє оформлення виробів;

 • Конструювання швейних виробів з елементами САПР.

 • Проектування одягу різного призначення;

 • та багато інших спец. дисциплін.

Крім теоретичного курсу, викладачі кафедри приділяють велику увагу практичній підготовці. Для цього на кафедрі створені три швейні лабораторії, які оснащені необхідним виробничим обладнанням, на якому студенти проходять навчальну практику.

Виробнича та переддипломна практики проходять на підприємствах галузі. Постійними базами яких є товариства ПАТ «Володарка», ЗАТ «Поділля», ТОВ «Світлана» та інші приватні підприємства.

Науково-викладацький склад кафедри бере участь у науково-дослідній роботі за різною тематикою. Досліджуються теоретичні та практичні питання щодо удосконалення (підвищення) розвитку легкої промисловості.

 Науково-дослідна робота спрямована на розробку методів дослідження матеріалів, проектування та технологію виготовлення конкурентоздатних швейних виробів.

Результати досліджень доповідаються на університетських і міжвузівських наукових конференціях, публікуються в фахових журналах.

Актуальним напрямком досліджень є розробка спеціального одягу для урологічних хворих. В теперішній час спостерігається збільшення показників захворювань сечостатевої системи у чоловіків старшого віку, що призводять до хірургічного втручання з особливими вимогами і дотриманням гігієнічних норм, а саме використання спеціальних виробів, які використовують після проведення операцій.  Тому особливого підходу потребує розробка одягу для урологічних хворих. Викладачами кафедри розроблена методика оптимального вибору тканин для бандажних виробів з використанням програм в системі MathCAD. Досліджено зміну експлуатаційних властивостей матеріалів лікувально-бандажних виробів від інтенсивності зносу.  За результатами науково-дослідних робіт викладачі кафедри та керівництво ВІКОП отримали два патенти:

 

 1. Заєць Ю.М., Захарова Е.А., Кондратьєва Л.В., Костюк О.Г.,

Мізрах А.А., Христюк О.І., Щерба Ю.А. Лікувально-бандажний виріб // МПК, А61F5/03 (2006.01), № 77651 від 25.02.2013р.

 1. Заєць Ю.М., Захарова Е.А., Кондратьєва Л.В., Костюк О.Г.,

Мізрах А.А., Христюк О.І., Щерба Ю.А. Лікувально-бандажний виріб // МПК, А61F5/03 (2006.01), № 78899 від 10.04.2013р.

 

Розроблені вироби пройшли апробацію у Вінницькому обласному клінічному онкологічному диспансері.

          Члени кафедри під керівництвом проф. Нахайчука О.В. працюють над науковою тематикою «Дослідження міцності тканини різного асортименту з метою надання практичних рекомендацій по їх вибору та експлуатації». За даним напрямком опубліковані роботи:

 

 1. Нахайчук О.В., Захарова Е.А., Якубович В.П. Розробка комплекту спецодягу від промислового забруднення для заправників АЗС // Вісник Хмельницького національного технічного університету. Технічні науки. – 2015. – №1(221). – С. 221-224.

 2. Нахайчук О.В., Захарова Е.А., Рой Є.В. Дослідження міцності тканини із використанням узагальненого критерію руйнування. // Проблеми трибології. – 2015. – №1(75). – С. 44-48.

 3. Нахайчук О.В., Захарова Е.А., Мізрах А.А., Солоненко І.Г. Дослідження зміни експлуатаційних властивостей матеріалів лікувально-бандажних виробів від інтенсивності зносу // Вісник Хмельницького національного технічного університету. Технічні науки. – 2016. – №(1). – С.  185-188.

 4. Нахайчук О.В., Захарова Е.А.., Мица В.В., Музичук В.І. Дослідження зносостійкості бавовняних тканин лікувально-бандажних виробів. // Проблеми трибології. – 2016. – № (1). – С. 37-41.

 5. Нахайчук О.В., Захарова Е.А., Кондратьєва Л.В., Коваленко І.М. Удосконалення процесу проектування спортивного одягу із урахуванням узагальненого критерію руйнування тканин // Вісник Хмельницького національного технічного університету. Технічні науки. – 2016. – №(3). – С. 267-271.

 

Студенти також мають змогу займатись науковими дослідженнями - вони достойно представляють інститут і виборюють призові місця на всеукраїнських конкурсах наукових робіт. Під керівництвом проф. О.В. Нахайчука, Е.А. Захарової студентка гр.  5-МКТ   Лещенко О. А. представила роботу «Експертиза, маркування та моніторинг спортивного одягу» на Всеукраїнському конкурсі наукових робіт, який проходить на базі КНУТД. Наукова робота Лещенко О. А. визнана однією із кращих серед представлених та нагороджена ГРАМОТОЮ за актуальність та високий рівень наукової роботи.

Щороку студенти кафедри ТКШВ ВІКОП приймають участь у наукових конференціях, олімпіадах та мистецьких заходах, а саме:

 1. Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених та студентів «Наукові розробки молоді на сучасному етапі». КНУТД;

 2. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференції молодих вчених та студентів «Ресурсозберігаючі технології  легкої,  текстильної  і  харчової Промисловості» ХНУ:

- «Дослідження фізико-механічних властивостей тканин для спецодягу» тези доповідей ст. гр. 5МКТ Кушіль А.Ю. та Буряченко Л.Ю. під керівництвом викладача Солоненко І.Г.;

- «Дослідження стильових рішень форми жіночих вечірніх суконь» тези доповідей ст.гр.5МКТ Мазур Н.В. під керівництвом викладача Солоненко І.Г.;

- «Застосування  програми «КОМПАС-3D»  для  проектування  чоловічого  піджака,  як  засіб підвищення конкурентоспроможності» тези доповідей ст. гр. 5МКТ Кузьменко О.В. під керівництвом проф. Нахайчука О.В. та ст.викл. Захарової Е.А.

- «Аналіз  методик конструювання штанів жіночих» тези доповідей ст.гр.5МКТ Лещенко  О.  А. та Білоус  І.  М. під керівництвом викладача Христюк  О.  І.;

- «Удосконалення діючої вікової періодизації розвитку дітей шкільної та підліткової вікових груп» тези доповідей ст. гр. 5МКТЗ Солоненко І.Г.;

 1. II Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан легкої і текстильної промисловості:  інновації,  ефективність,  екологічність»  ХНТУ:

- «Удосконалення технології виготовлення швейних виробів на основі клейового методу з’єднання» тези доповідей ст.гр.5МКТЗ Захарова О.С. під керівництвом проф. Нахайчука О.В. та ст.викл. Захарової Е.А.;

- «Дослідження антропометричної  інформації  жінок  молодшої  вікової  групи  для проектування швейних виробів» тези доповідей ст.гр.5МКТЗ Кондратьєва К.А. під керівництвом ст.викл. Захарової Е.А. та Щерби Ю.А.;

- «Ретроспективний  аналіз методик конструювання штанів жіночих» тези доповідей ст.гр.5МКТ Лещенко  О.  А. та Білоус  І.  М. під керівництвом викладача Христюк  О.  І.;

- «Дослідження  типових  фігур  дітей шкільної та підліткової вікових груп» тези доповідей ст.гр.5МКТЗ Солоненко І.Г.;

- «Розробка  шкільної  форми  для  середніх навчальних закладів з врахуванням фізичного розвитку школярів» тези доповідей ст.гр.5МКТЗ Христюк О.І. під керівництвом доц.Пудайло Т.А.;

- «Аналіз зміни стильових рішень форми жіночих вечірніх суконь» тези доповідей ст.гр.5МКТ Мазур Н.В. під керівництвом викладача Солоненко І.Г.;

- «Удосконалення  методу  проектування чоловічого піджака із застосуванням програми «КОМПАС-3D»» тези доповідей ст.гр.5МКТ Кузьменко О.В. під керівництвом проф. Нахайчука О.В. та ст.викл. Захарової Е.А.

Щорічно студенти кафедри приймають участь у Всеукраїнській олімпіаді зі спеціальності «Конструювання та теxнології швейниx виробів», яка проходить на базі Київського національного університету технології та дизайну (КНУТД). Студенти нашої спеціальності неодноразово ставали переможцями в різних номінаціях:

- ст. гр. 3ТБ Шлапак Ольга Володимирівна посіла ІІІ місце в номінації «Моделювання»;

- ст. гр. 5МКТ Кузьменко Ольга Володимирівна посіла ІІ місце в номінації «Технологічна креативність»;

- ст. гр. 5МКТЗ Іванцов Віктор Володимирович посів ІІІ місце в номінації «Графіка»;

Також наші студенти стали постійними учасниками Міжнародних і всеукраїнських конкурсів моди, де виборюють високі місця, а саме у Києві на конкурсі моди «Печерські каштани», у Мукачевому «Новий колорит», у Вінниці «Вінницький подіум» та ін.:

- Вінницький подіум. Студенти  представили свої колекції одягу «Je'taime»,  «Фіалкове натхнення», «Морской бриз» тощо. Кондратьєв К., Іщенко О., Сметанюк А. представили колекцію вечірніх суконь «Oro De Venezia».        

-  Міжнародний конкурс «Печерські каштани». КНУТД: Когут О. представила колекцію жіночих плащів «Фіалкове натхнення». Добровольська О. представила колекцію жіночого та дитячого одягу «Шарм».

- ІV Міжнародний конкурс молодих дизайнерів «Новий колорит 2010». Мукачівський державний університет. Радостєв Е одержав Диплом учасника конкурсу молодих дизайнерів «Новий колорит 2010».

- Конкурс творчих робіт «Я пишаюсь тим, що я українець!» за підтримки Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України. Представлена колекція «Подільська Венеція України – наша рідна Вінниччина».

За підсумками ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади ВІКОП увійшов до 120 кращих навчальних закладів України.

ВІКОП має сучасну матеріальну базу для впровадження результатів наукових досліджень у навчальний процес, для чого розроблені пакети навчальних програм для вивчення на ПК таких курсів, як «САПР одягу», «Комп’ютерна підготовка конструкторської документації», «Оптимізація технологічних рішень», «Інженерна підготовка виробництва і проектування технологічних процесів», «Художнє моделювання і проектування одягу» тощо. Для підвищення якості підготовки спеціалістів в 2011/12 н.р запроваджено в навчальний процес сучасні комп’ютерні програми: САПР JULIVI та АРМ «Технолог», «КОМПАС-3D».

У ВІКОПі використовуються прогресивні, інноваційні методики навчання, сучасні технології виробництва швейних виробів, сучасне інформаційне та програмне забезпечення технічного профілю навчання.

Провідні викладачі:

Пудайло Тетяна Анатоліївна – Доцент кафедри технології і конструювання швейних виробів.  Педагогічний стаж – 32 роки. В 1970 р. закінчила Київський технологічний інститут легкої промисловості за спеціальністю «Трикотажне виробництво». Є автором близько 30 наукових праць. Викладає дисципліни: матеріалознавство швейних виробів, устаткування для виготовлення виробів, історія розвитку форм костюму.

 

Нахайчук Олег Вікторович –  Завідувач кафедри ТКШВ, доктор технічних наук, професор. Педагогічний стаж – 27 років. У 1984 р. закінчив Вінницький політехнічний інститут за спеціальністю технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти, присвоєно кваліфікацію інженера-механіка. У 1994 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Підвищення ефективності одержання технологічних канавок на поверхнях отворів холодним пластичним деформуванням». Тема докторської  дисертації: «Розвиток процесів холодного об’ємного штампування заготовок складного профілю на основі оцінки їх якості в умовах граничного формоутворення». Захистив у 2006 році в Донбаській державній машинобудівній академії (м. Краматорськ). Розробив напрямки комплексного підходу до вирішення технологічних задач теорії пластичності, що включають застосування феноменологічної теорії деформуємості в поєднанні з розрахунково-експериментальними та чисельними методами і фізичними характеристиками матеріалів. Автор більше як 100 науково-методичних праць, в тому числі: 3 монографії, 2 навчальних посібники, 3 патенти на винаходи України

 

Білоус Ірина Миколаївна займає посаду старшого викладача кафедри технології та конструювання швейних виробів. Білоус І.М. має вищу категорію, педагогічний стаж – 14 років. Білоус І.М. у 1988 році закінчила Калинівський технологічний технікум по спеціальності «Моделювання і конструювання одягу». У 1997 році здобула вищу освіту у Вінницькому державному педагогічному інституті за спеціальністю «Вчитель російської мови і зарубіжної літератури». У 2010 році Білоус І.М. закінчила «Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва» і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Швейні вироби» та здобула кваліфікацію інженера-технолога. Білоус І.М. постійно зі студентами готують колекції одягу для участі  у різноманітних конкурсах, а саме: Міжнародному конкурсі молодих модельєрів-дизайнерів «Печерські каштани», Міському конкурсі «Феєрія краси» у Палаці дітей та юнацтва м. Вінниці.  Має ряд власних науково-педагогічних розробок. Викладає дисципліни: проектування пластичних форм одягу, композиція костюму, автоматизація технологічних процесів, основи творчої діяльності.

 

Захарова Еліна Андріївна – методист, старший викладач кафедри технології і конструювання швейних виробів, має вищу кваліфікаційну категорію. Педагогічний стаж – 10 років. В 2006 році закінчила Хмельницький національний університет за спеціальністю «Швейні вироби». На даний час навчається в аспірантурі Хмельницького національного університету на спеціальності «Технологія швейних виробів», працює над кандидатською дисертацією. Під керівництвом Захарової Е.А. студенти постійно приймають участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Швейні вироби»,Всеукраїнських конкурсах наукових робіт з напрямку "Легка промисловість" та у різноманітних конкурсах і конференціях.  Захарова Е.А. публікує статті у фахових журналах, готує підручники. Є автором понад 60 науково-методичних праць, розробляє медичний одяг для урологічних хворих, має два патенти на корисну модель. Викладає дисципліни: Основи конструювання виробів, основи прикладної антропології та біомеханіки, конструювання швейних виробів з елементами САПР, проектування асортименту одягу різного призначення.

 

Христюк Оксана Іванівна – викладач кафедри технології і конструювання швейних виробів. Викладач першої категорії. Педагогічний стаж – 6 років. В 2003 році закінчила Хмельницький приватний інститут конструювання моделювання швейних виробів за спеціальністю «Швейні та шкіряні вироби». Автор близько 20 науково-методичних праць, має 2 патенти на корисну модель. Викладає  дисципліни: основи моделювання виробів, конструювання швейних виробів, проектування швейних підприємств.

 

Солоненко Ірина Григорівна – викладач кафедри технології і конструювання швейних виробів. Викладач першої категорії. Педагогічний стаж 5 років. У 2000 році закінчила Технологічний університет Поділля за спеціальністю «Швейні вироби». Є автором більше 10 науково-методичних розробок. Викладає дисципліни: технологія швейних виробів, основи проектування виробів.

 

Кондратьєва Людмила Володимирівна – викладач кафедри технології і конструювання швейних виробів, має другу кваліфікаційну категорію. Педагогічний стаж – 5 років. У 2010 році закінчила Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва за спеціальністю «Швейні вироби». Разом зі студентами розробляла колекції одягу, серед яких і колекції одягу «Золото Венеції», "Морьський коктейль", які були представлені у міському конкурсі «Феєрія краси» у Палаці дітей та юнацтва м. Вінниці, та приймали участь у показах на "Вінницькому подіумі". Кондратьєва Л.В. є автором близько 10 науково-методичних праць, має 2 патенти на корисну модель. Викладає дисципліни: технологія швейних виробів, основи проектування виробів.

 

10.06.2016 01:54