Пошук

Акредитація освітньо-професійної програми «Технології легкої промисловості» спеціальності 182 «Технології легкої промисловості»

 

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України 
щодо можливості акредитації освітньо-професійної програми «Технології легкої промисловості»
спеціальності 182 «Технології легкої промисловості»
за другим (магістерським) освітнім рівнем

Експертна комісія на підставі результатів експертизи дійшла висновку, що освітньо-професійна програма «Технології легкої промисловості» спеціальності 182 «Технології легкої промисловості» за другим (магістерським) освітнім рівнем, її кадрове, навчально-методичне та матеріально-технічне та інформаційного забезпечення Приватного вищого навчального закладу «Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва» відповідають встановленим вимогам і забезпечують державну гарантію якості освіти.

На підставі вказаного вище експертна комісія Міністерства освіти і науки України зробила висновок про можливість акредитації освітньо-професійної програми «Технології легкої промисловості» спеціальності 182 «Технології легкої промисловості» за другим (магістерським) освітнім рівнем.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

28.12.2017 19:51